Cesta bolesťami a radosťami Panny Márie

Hvozdnica

Ako vzniklo toto dielo


 

Myšlienka tohto diela sa rodila postupne. Prvý impulz siaha do 20. rokov 20. storočia, keď terciárka Štefánia Polášková, v tom čase bývajúca pri lurdskej kaplnke pod Hájom, mala víziuo tom, že raz bude nad kaplnkou v Háji vybudovaná kalvária. Veriaci občania sa touto myšlienkou začali opäť zaoberať po novembri 1989. Keď predstavenstvo urbáru a členovia obecného zastupiteľstva začali uvažovať nad realizáciou krížovej cesty, prišiel s návrhom netradičnej „kalvárie“ náš rodák Silvester Bachorík, ktorý je členom rehole Služobníkov Máriiných (Servitov). Tí majú k Sedembolestnej osobitú úctu a v ich kláštoroch sa často stretávame s výjavmi siedmich bolestí Panny Márie. Myšlienka vytvorenia kaplniek s výjavmi Sedembolestnej Panny Márie sa ujala. Realizátori sa však rozhodli doplniť tieto výjavy i o sedem radostí Panny Márie, ktoré sa v miestnej tradícií zachovali v sedemradostnom ruženci z adventného obdobia a starobylej vianočnej piesni.