Cesta bolesťami a radosťami Panny Márie

Hvozdnica

Základné informácie


Milý návštevník, pútnik, náhodný okoloidúci, pred tebou je dielo, ktoré je svojim spôsobom jedinečné. Je mi veľkou cťou a prijímam s pokorou skutočnosť, že som mohol byť účastný na niečom, čo určite ocenia aj budúce generácie. Ďakujem obecnému zastupiteľstvu a urbáru za odobrenie zámeru, vdp. Silvovi Bachoríkovi za prvotnú tému a myšlienky, Miroslavovi Minárikovi ml. za nespočetné návrhy a prácu na vzhľade zastavení, vdp. Štefanovi Junasovi za texty, zamyslenia a podporu, Petrovi Cedzovi za ochotu a pomoc mechanizmami, Jurajovi Jakubíkovi st. za vysoké remeselné, hodnotné a ume- lecké spracovanie zastavení a výjavov, k čomu prispelo aj pro- fesionálne odliatie reliéfov od Dušana Hagaru. Nakoniec vďaka všetkým Bohu známym, ktorí sa akokoľ- vek pričinili prácou, materiálne či finančne na realizácii.

Martin Šimún, starosta obce

Cesta bolesťami a radosťami Panny Márie

Hvozdnica 50

013 56

Slovenská republika

Kontakt na správcu:

e-mail: ou@hvozdnica.sk

mobil: +421 (0) 905 974 586

telefón: +421 (0) 41 500 74 81